Ga vé tàu Vinh đi Nam Định giá rẻ thống nhất bắc nam

banner vé tàu bay

Ga vé tàu Vinh đi Nam Định

Tàu SE20 Khởi hành lúc 05:41  từ Vinh  - 10:02  đến Nam Định 4 giờ, 21 phút  - 0 chỗ Ngồi cứng -  54 chỗ Ngồi mềm từ 165,000 đ -  38 chỗ Nằm khoang 6 từ 170,000 đ -  79 chỗ Nằm khoang 4 từ 250,000 đ -  0 chỗ Ghế phụ từ 80,000 đ

Tàu SE8 Khởi hành lúc  09:28  từ Vinh  - 13:44 đến Nam Định 4 giờ, 16 phút  - 34 chỗ Ngồi cứng từ 133,000 đ  - 22 chỗ Ngồi mềm từ 176,000 đ -  19 chỗ Nằm khoang 6 từ 222,000 đ  - 3 chỗ Nằm khoang 4 từ 293,000 đ -  0 chỗ Ghế phụ

Tàu SE6 Khởi hành lúc  12:51  từ Vinh  - 17:22 đến Nam Định 4 giờ, 31 phút -  19 chỗ Ngồi cứng từ 116,000 đ -  113 chỗ Ngồi mềm từ 176,000 đ  - 18 chỗ Nằm khoang 6 từ 222,000 đ  - 34 chỗ Nằm khoang 4 từ 293,000 đ -  0 chỗ Ghế phụ từ 93,000 đ

Tàu SE10 Khởi hành lúc  20:58  từ Vinh -  02:13  đến Nam Định 5 giờ, 15 phút -  38 chỗ Ngồi cứng từ 114,000 đ -  24 chỗ Ngồi mềm từ 172,000 đ -  14 chỗ Nằm khoang 6 từ 213,000 đ -  0 chỗ Nằm khoang 4 từ 279,000 đ  - 0 chỗ Ghế phụ

Tàu SE4  Khởi hành lúc 22:47  từ Vinh  - 03:04  đến Nam Định 4 giờ, 17 phút  - 0 chỗ Ngồi cứng -  0 chỗ Ngồi mềm từ 160,000 đ  - 10 chỗ Nằm khoang 6 từ 203,000 đ -  25 chỗ Nằm khoang 4 từ 265,000 đ -  0 chỗ Ghế phụ từ 106,000 đ

Tàu SE2 Khởi hành lúc  23:42    từ Vinh -  03:49 đến Nam Định 4 giờ, 7 phút -  0 chỗ Ngồi cứng  - 77 chỗ Ngồi mềm từ 173,000 đ  - 18 chỗ Nằm khoang 6 từ 203,000 đ  - 5 chỗ Nằm khoang 4 từ 262,000 đ  - 0 chỗ Ghế phụ từ 106,000 đ
HỎI LIÊN QUAN: Ga vé tàu Vinh đi Nam Định
LOẠI CÂU HỎI:
NHẬP TÊN:
NỘI DUNG HỎI:
MÃ BẢO VỆ:      
Hình khác
 

ĐẠI LÝ ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM & TẤT CẢ CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
Website: http://vetaubay.vn - Tra cứu vé máy bay, vé máy bay giá rẻ, bến xe miền đông
Địa chỉ: 65 Tân Quý, P.Tân Quý, Tân Phú, TPHCM
 
1900 63 69 63